Marktplaats

MBO Raad en Herziening MBO hebben leveranciers van les- en examenmateriaal van keuzedelen uitgenodigd om deel te nemen aan de Marktplaats die tijdens conferentie Onderweg met keuzedelen plaatsvindt. Als uitgever en ontwikkelaar van les- en examenmateriaal heb je een belangrijke rol als het gaat om keuzedelen. Docenten hebben die producten namelijk nodig om studenten op te kunnen leiden. Helaas zijn er nog niet voor alle keuzedelen producten beschikbaar. De marktplaats gaat daar bij helpen. Het is een plek waar scholen gedurende de hele dag in gesprek kunnen met andere scholen, uitgevers en ontwikkelaars om te komen tot concrete plannen die leiden tot les- en examenmateriaal. De marktplaats heeft een prominente plek op de conferentie.

Hoe werkt het?
De marktplaats wordt ingedeeld op sector. Iedere sector heeft een eigen bord waar vraag en aanbod van verschillende keuzedelen samengebracht wordt. Per sector zijn een aantal keuzedelen uitgelicht. Deze zijn geselecteerd op basis van gegevens uit de Monitor Keuzedelen waar verwacht wordt dat daar voor scholen de grootste uitdaging ligt in het vinden van materiaal. Dit zijn keuzedelen die niet extreem veel (bijvoorbeeld generieke keuzedelen) of extreem weinig worden aangeboden. Op het bord geef je aan wat jij eventueel al beschikbaar hebt of wat je ideeën zijn: samen met een school ontwikkelen, coaching bieden of iets anders. Scholen kunnen hierbij ook hun vragen of ideeën benoemen. Je kunt bij jouw sector(en) het gesprek aangaan met scholen en samen tot mooie oplossingen komen. Vraag en aanbod wordt per sector samengebracht: middels het bord én natuurlijk de gesprekken die bij de borden plaatsvinden. Ook de adviseurs van de bedrijfstakgroepen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de marktplaats.

De marktplaats heeft geen commercieel oogpunt. Het is niet de bedoeling om reclamemateriaal mee te nemen. Je visitekaartje kan natuurlijk wel: het gaat namelijk om contact leggen en plannen maken, die uiteindelijk weer leiden tot mooie producten.

Doe mee!
Het is helaas niet meer mogelijk om je voor de marktplaats aan te melden.

Vragen over de marktplaats? Neem dan contact op met de organisatie.