Sessies

Hier vind je alle sessies gesorteerd op thema. Vind je bepaalde sessies extra leuk? ‘Like’ ze dan door op het duimpje bij de betreffende sessie te klikken! Klik op het lampje om de spreker een bericht te sturen als je een vraag hebt, of klik op het envelopje om de sessie door te sturen naar een collega. Wil je je persoonlijke programma samenstellen? Klik dan jouw favoriete sessies aan door het sterretje aan te vinken en klik op ‘Print je favorieten’ dan staan al je gekozen sessies onder elkaar.

Wanneer je je hebt aangemeld voor de conferentie, heb je een persoonlijke code ontvangen waarmee je de conferentie app kunt downloaden. Ook in de app kun je met favorieten jouw persoonlijke programma samenstellen!

Let op: je favorieten op de website corresponderen niet met de app. Als je je favorieten al op de website hebt aangeklikt, zul je dit nogmaals moeten doen in de app. Je kunt dus ook wachten met het aangeven van je favorieten tot je de app hebt gedownload.

Print jouw favorieten

Nieuwe keuzedelen ontwikkelen (of juist niet)

Titel: Keuzedelen voor BBL die echt aansluiten bij behoefte van bedrijven
Thema: Nieuwe keuzedelen ontwikkelen (of juist niet)
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Saskia Mulders (ROVC Technische Opleidingen)
Roel Greutink (ROVC Technische Opleidingen)
Omschrijving: ROVC is een particuliere opleider van onder andere technische BBL opleidingen. Wij hebben zelf 12 keuzedelen ontwikkeld die echt aansluiten bij de behoefte van studenten en bedrijven. Waarom zijn wij die uitdaging aangegaan? De behoefte van de klant, het technisch bedrijfsleven, bepaalt in grote mate het aanbod van ROVC. Onze studenten zijn werkende volwassenen van rond de 30 jaar en we staan in nauw contact de bedrijven. In deze sessie leggen we aan de hand van concrete voorbeelden uit hoe wij op basis van de wensen van het bedrijfsleven deze keuzedelen zijn gaan ontwikkelen. We geven je advies op basis van onze ervaringen. Want hoe kom je erachter wat het bedrijfsleven wil? En hoe zorg je ervoor dat studenten technische kennis opdoen die ze meteen kunnen toepassen in hun werk/bij hun stage?
Dit levert de sessie op: We leggen uit hoe wij zorgen voor aansluiting bij de behoefte van de markt en je krijgt advies op basis van de ervaring die wij hebben opgedaan.
Titel: Keuzedelen gericht op persoonlijke ontwikkeling als troefkaart voor de toekomst
Thema: Nieuwe keuzedelen ontwikkelen (of juist niet)
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Huiskamergesprek
Sprekers: Erika Spoelma (Graafschap College)
Ivonne Harmsen (Educhange)
Omschrijving: Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van studenten in het onderwijs van de 21e eeuw is van groot belang. Hoe mooi is het, dat binnen een continu veranderende arbeidsmarkt je jezelf als houvast hebt, omdat je weet wie je bent en weet wat je talenten, kwaliteiten en onvolkomenheden zijn! Echter, hoe geven we dit studenten mee? hoe past dit in onze herziene kwalificatiestructuur en is het nodig dat het past? Of is dit de kern van elk curriculum? Bovendien, welk (les-)materiaal is hiervoor nodig en hoe examineer je dit: outcome boven output? En tot slot, maar misschien wel meest relevant, wat vraagt dit van een team en een docent? Deze vragen spelen bij de ontwikkeling en implementatie van het generieke keuzedeel Persoonlijk Profileren. We gaan graag in gesprek over dit nieuw type keuzedeel en zijn benieuwd naar jouw ideeën en oplossingen voor de toekomst van het onderwijs.
Dit levert de sessie op: Het zet deelnemers aan het denken over hoe we de huidige systemen kunnen inzetten bij het vormgeven van het onderwijs voor de toekomst.
Titel: Interdisciplinair werken en keuzedelen: een efficiëntieslag?
Thema: Nieuwe keuzedelen ontwikkelen (of juist niet)
Type sessie: Aan de slag
Werkvorm: World café
Sprekers: Edith Vissers (Koning Willem I College)
Pauline Wessels (Koning Willem I College)
Omschrijving: Koning Willem I College staat voor kwaliteit van onderwijs en examinering. Naast de gerichtheid op de inhoud van de kwalificatiedossiers bestaat de ambitie om elke student in een BOL-4 opleiding in het voorlaatste leerjaar te laten participeren in een interdisciplinair project. Tot nu toe staat dit onderwijsconcept los van de eisen uit de kwalificatiedossiers. Dat geeft aan de ene kant ruimte. Vanuit het oogpunt van efficiëntie is het de vraag of het niet aantrekkelijk kan zijn om een keuzedeel te koppelen aan deze vorm van onderwijs.
Het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden onderzocht om na te gaan of en op welke wijze een koppeling wenselijk en mogelijk is. Graag delen we onze 'zoektocht' met de deelnemers en gaan we in gesprek over de alternatieven die mogelijk zijn. Voor- en nadelen worden belicht.
Dit levert de sessie op: Inzicht in de uitgangspunten van interdisciplinair werken binnen Koning Willem I College, meedenken mee over de mogelijkheden om keuzedelen te koppelen aan innovatieve onderwijsvormen in zijn algemeenheid en aan interdisciplinair werken in het bijzonder en tot slot reflecteren op de toepasbaarheid van de 'good practice' binnen de eigen onderwijssetting.
Titel: Een nieuw keuzedeel: hoe werkt dat?
Thema: Nieuwe keuzedelen ontwikkelen (of juist niet)
Type sessie: Aan de slag
Werkvorm: World café
Sprekers: Martine Voors (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Conny Tenge (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Omschrijving: Ruim 800 keuzedelen zijn inmiddels ontwikkeld en vastgesteld door de minister. Keuze genoeg dus! Er bestaat echter nog steeds de mogelijkheid om nieuwe keuzedelen te ontwikkelen en in te dienen. Kiest jouw school of bedrijf voor het aanvragen van een nieuw keuzedeel of bieden bestaande, nog niet-gekoppelde keuzedelen voldoende mogelijkheden om het onderwijs of de beroepspraktijk te verrijken? Hoe werkt dit nu in de praktijk? Na een korte informatieve introductie is er volop ruimte voor vragen, opmerkingen en creatieve oplossingen voor casuïstiek aangedragen door workshopdeelnemers of door de workshopleiders. Samen met jullie wil SBB gaan voor een succesvolle implementatie van de keuzedelen!
Dit levert de sessie op: Informatie over de mogelijkheden van het aanvragen van nieuwe keuzedelen dan wel het koppelen van bestaande keuzedelen aan andere kwalificaties.

Register keuzedelen

Titel: Keuzedelen en overlap: hoe werkt dat?
Thema: Register keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Astrid Broeker (ROC Mondriaan)
Marco Boeren (ROC Mondriaan)
Wim Jellema (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Bert Toolsema (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Omschrijving: Tijdens deze sessie wordt door SBB toegelicht wat wordt verstaan onder (ondoelmatige) overlap en wat het probleem is met overlap. Wanneer is er sprake van overlap en welke vormen van overlap zijn er? Hoe bepaalt de toetsingskamer overlap?
Dan komt aan bod hoe een school te maken krijgt met het checken van overlap. Aan de hand van dilemma’s wordt uitgediept welke rollen en verantwoordelijkheden bij de school liggen en hoe je overlapkwesties op school organiseert. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën staat hierbij centraal.


Dit levert de sessie op: De deelnemers krijgen inzicht in hoe het werkt met keuzedelen en overlap. Hoe checkt het SBB overlap en welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij de school als het gaat om overlapkwesties?
Titel: Actualisering register kwalificatiestructuur
Thema: Register keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Huiskamergesprek
Sprekers: Maarten van Herpt (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Sam Sevens (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Omschrijving: Sessie over het register en de informatievoorziening rondom het register. In het register publiceert SBB alle vastgestelde keuzedelen en kwalificatiedossiers en de koppelingen daartussen. Inmiddels bestaat dit register al enkele jaren en wordt het veel gebruikt. Naar aanleiding van feedback vanuit het veld en nieuwe ontwikkelingen wil SBB het register vernieuwen. Graag leggen wij onze ideeën hierover voor aan gebruikers, en gaan we met hen in gesprek over welke verbeterpunten en kansen voor de toekomst zij zien.
Dit levert de sessie op: Het register bevat wettelijke informatie die veel wordt gebruikt, het is voor zowel SBB als de gebruikers van belang dat we met elkaar kijken hoe de informatievoorziening verbeterd kan worden zodat wat SBB levert goed aansluit op de behoeften van de gebruikers.
Titel: Actualisering register kwalificatiestructuur
Thema: Register keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Huiskamergesprek
Sprekers: Maarten van Herpt (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Sam Sevens (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Omschrijving: Sessie over het register en de informatievoorziening rondom het register. In het register publiceert SBB alle vastgestelde keuzedelen en kwalificatiedossiers en de koppelingen daartussen. Inmiddels bestaat dit register al enkele jaren en wordt het veel gebruikt. Naar aanleiding van feedback vanuit het veld en nieuwe ontwikkelingen wil SBB het register vernieuwen. Graag leggen wij onze ideeën hierover voor aan gebruikers, en gaan we met hen in gesprek over welke verbeterpunten en kansen voor de toekomst zij zien.
Dit levert de sessie op: Het register bevat wettelijke informatie die veel wordt gebruikt, het is voor zowel SBB als de gebruikers van belang dat we met elkaar kijken hoe de informatievoorziening verbeterd kan worden zodat wat SBB levert goed aansluit op de behoeften van de gebruikers.
Titel: Keuzedelen en overlap: hoe werkt dat?
Thema: Register keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Astrid Broeker (ROC Mondriaan)
Marco Boeren (ROC Mondriaan)
Wim Jellema (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Bert Toolsema (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Omschrijving: Tijdens deze sessie wordt door SBB toegelicht wat wordt verstaan onder (ondoelmatige) overlap en wat het probleem is met overlap. Wanneer is er sprake van overlap en welke vormen van overlap zijn er? Hoe bepaalt de toetsingskamer overlap?
Dan komt aan bod hoe een school te maken krijgt met het checken van overlap. Aan de hand van dilemma’s wordt uitgediept welke rollen en verantwoordelijkheden bij de school liggen en hoe je overlapkwesties op school organiseert. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën staat hierbij centraal.
Dit levert de sessie op: De deelnemers krijgen inzicht in hoe het werkt met keuzedelen en overlap. Hoe checkt het SBB overlap en welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij de school als het gaat om overlapkwesties?

Keuzedelen aanbieden bij de opleiding

Titel: Keuzestress bij team en student!?!?
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Edwin Vianen (ROC Nova College)
John Brewster (ROC Nova College)
Omschrijving: "Er is een constante spanning tussen wensen en mogelijkheden, maar we moeten denken in kansen in plaats van onmogelijkheden." Cliché? Misschien wel. Maar met belang van eigenaarschap en het zoeken naar verbinding is deze denkwijze wel van toepassing op de keuzedelen. Door goede planning met een overzichtelijk tijdpad, en door de keuzedelen regelmatig op de agenda te plaatsen ontstaan er mooie dingen waar het bedrijfsleven en ook studenten ECHT blij van worden. Het is niet altijd makkelijk, maar we zijn onderweg. Maak kennis met de reis die wij hebben gemaakt en het pad dat wij jaarlijks bij de herijking van de keuzedelen bewandelen!
Dit levert de sessie op: Na deze presentatie is je kennis over do's en don'ts uitgebreid en heb je inzicht in een praktijkervaring in de breedte: van het selecteren van keuzedelen tot de keuze van de student. Je gaat naar huis met een uitgewerkt en beproefd format.
Titel: Aanbod keuzedelen en uitvoering van het keuzeproces in EduArte
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Henk Kuiper (Friesland College)
Douwe Terpstra (Friesland College)
Omschrijving: Hoe kom je van aanbod tot systeem? Tijdens deze presentatie nemen wij je mee in de afwegingen die wij hebben gemaakt om te komen tot een aanbod van keuzedelen. Vervolgens maken wij de stap naar de systeemkant: we laten zien hoe wij onze keuzedelen digitaal vastleggen met Educator, hoe wij EduArte inzetten bij het keuzeproces en bieden een inkijkje in het studentenportaal.
Dit levert de sessie op: Je gaat naar huis met kennis over het keuzeproces en het gebruik van de module Onderwijslogistiek (OLS) van EduArte.
Titel: Blended learning en keuzedelen: een perfecte combinatie!
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Petra Schutte (Places to learn)
Kay Lagerweij (Places to learn)
Gert Meijer (ROC TOP)
Omschrijving: In samenwerking met het beroepenveld en scholen hebben wij een blended programma ontwikkeld waarbij het bedrijfsleven keuzedelen ontwikkelt. Middels bijeenkomsten en ELO's staan de studenten in contact met deze professionals, waardoor studenten de meest actuele inhoud uit hun vakgebied meekrijgen. Door deze blended learning-aanpak is geen “volle klas” nodig om keuzedelen aan te bieden! Dat biedt scholen ruimte om studenten meer keuze te bieden. Inmiddels is onze aanpak geïmplementeerd bij verschillende scholen. ROC TOP Almere vertelt over hun ervaringen.
Dit levert de sessie op: De presentatie biedt inzicht in de voordelen van blended learning en inspiratie om hier zelf mee aan de slag te gaan.
Titel: Generiek inzetten van het keuzedeel Duurzaamheid binnen de afdeling techniek
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Anneke Bouma (ROC de Leijgraaf)
Omschrijving: Afgelopen schooljaar hebben alle leerlingen binnen de afdeling techniek het keuzedeel ‘duurzaamheid in het beroep’ gevolgd. Zowel bol- als bbl-leerlingen op alle niveaus hebben ervaringen opgedaan in de klas, in de bpv en daarbuiten. In deze sessie nemen we je mee in het proces, laten we het onderwijsmateriaal inclusief examinering zien en delen we onze bevindingen van afgelopen jaar. Wat gaat ontzettend goed? Waar lopen we tegenaan? Wat moet beter? en hoe blijf je leerlingen en docenten motiveren om een generiek keuzedeel als 'duurzaamheid' toch interessant te laten zijn? Graag denken we met jou na over de verbetermogelijkheden!
Dit levert de sessie op: Inzicht in het ontwikkelproces, inzage in lesmateriaal en examenmateriaal. Ook wordt de deelnemer geprikkeld mee te denken over verbetermogelijkheden van het keuzedeel zoals we dat nu inzetten.
Titel: SintLucas: Een vakschool met (maar) 16 verschillende opleidingen en een aanbod van ruim 70 keuzedelen!
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Frank Heezemans (SintLucas)
Omschrijving: Op de etalageconferentie in 2016 is het proces geschetst hoe SintLucas haar keuzedelenaanbod heeft vastgesteld. Inmiddels zijn de eerste zes keuzedelen aangeboden en geëxamineerd en zijn we druk bezig met de voorbereiding voor de overige 65 keuzedelen. Tijdens deze sessie vertellen we over: onze kaders voor het onderwijs en de examinering van keuzedelen, het proces van keuze voor een keuzedeel tot aan examinering van het keuzedeel. Ook vertellen we over de wijze waarop een keuzedeel is opgenomen in sharepoint, de communicatie richting studenten over het aanbod keuzedelen (per opleiding en SintLucas-breed) en het format mbt. de examinering van keuzedelen. Tot slot delen we de eerste resultaten van de studenten.
Dit levert de sessie op: SintLucas geeft een kijkje in haar keuzedelen-keuken onder het motto: doe er je voordeel mee!
Titel: Stap in de worstelring!
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Worstelring
Sprekers: Jannes ter Horst (ROC van Twente)
Lotte Scholte Lubberink (ROC van Twente)
Paul Tempelaar (ROC van Twente)
Omschrijving: ROC van Twente tracht de implementatie van keuzedelen te regisseren vanuit 3 perspectieven: (1) cultuurverandering, (2) wet- en regelgeving en onderwijskundig, (3) administratieve processen en systemen. De ervaring die daar in het afgelopen jaar mee is opgedaan heeft best practices opgeleverd, maar ook minder goede voorbeelden. Sommige ervaringen voelden als een ware worsteling. We worstelen wat af. Het kan haast niet anders dan dat collega’s van andere scholen hun eigen worsteling hebben. Daarom word je uitgenodigd om samen met het ROC van Twente in de worstelring te stappen en mee te worstelen!
En wanneer de rook in de worstelring is opgetrokken, maken we met elkaar de stad op. Herkenning en erkenning – dat is voorlopig het eerste doel. Kortom, stap in de worstelring!
Dit levert de sessie op: Een gelegenheid om de worsteling met het implementeren van keuzedelen te delen. Gedeelde smart is halve smart!
Titel: Toezicht op keuzedelen
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Huiskamergesprek
Sprekers: Wim Kooijman (Inspectie van het Onderwijs)
Marieke Wentink (Inspectie van het Onderwijs)
Marieta Oosterkamp (Inspectie van het Onderwijs)
Frans Veekens (Inspectie van het Onderwijs)
Marc van Kempen (Inspectie van het Onderwijs)
Omschrijving: Graag gaan we met jullie in gesprek over het toezicht op keuzedelen. Tijdens dit gesprek kunnen we ingaan op vragen over het toezicht en kunnen we toelichting geven op de achtergrond van de wijze van toezicht.
Dit levert de sessie op: Je krijgt een goed beeld van het toezicht op keuzedelen door Inspectie.
Titel: Kijken naar kansen: de mogelijkheden van certificaten
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Huiskamergesprek
Sprekers: Iris Binken (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Marjo Jansen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Jorien Fase (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Omschrijving: Keuzedelen kunnen ook interessant zijn voor bij- en opscholing van volwassenen. Sinds 1 oktober 2016 kunnen werkenden en werkzoekenden daarom in het niet-bekostigd onderwijs een keuzedeel volgen en dit met een erkend OCW certificaat afronden. Graag gaan wij met je in gesprek over deze certificaten voor keuzedelen. Aan welke 87 keuzedelen is op dit moment een certificaat verbonden en waarom? Welke keuzedelen volgen nog en hoe kunnen mensen suggesties hiervoor doen aan SBB? Welke ervaring is er bij scholen al opgedaan met het inzetten van keuzedelen voor bij- en opscholing en wat zijn aandachtspunten? Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden!
Dit levert de sessie op: Deze sessie is interessant omdat het de kennis over de recente ontwikkelingen van certificaten vergroot. Het helpt de deelnemer een visie te vormen op het aanbieden van certificaten voor keuzedelen en maakt de procesgang inzichtelijk. Ook worden ervaringen van scholen gedeeld.
Titel: Blended learning en keuzedelen: een perfecte combinatie!
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Petra Schutte (Places to learn)
Kay Lagerweij (Places to learn)
Gert Meijer (ROC TOP)
Omschrijving: In samenwerking met het beroepenveld en scholen hebben wij een blended programma ontwikkeld waarbij het bedrijfsleven keuzedelen ontwikkelt. Middels bijeenkomsten en ELO's staan de studenten in contact met deze professionals, waardoor studenten de meest actuele inhoud uit hun vakgebied meekrijgen. Door deze blended learning-aanpak is geen “volle klas” nodig om keuzedelen aan te bieden! Dat biedt scholen ruimte om studenten meer keuze te bieden. Inmiddels is onze aanpak geïmplementeerd bij verschillende scholen. ROC TOP Almere vertelt over hun ervaringen.
Dit levert de sessie op: De presentatie biedt inzicht in de voordelen van blended learning en inspiratie om hier zelf mee aan de slag te gaan.
Titel: Keuzedelen: de basics
Thema: Keuzedelen aanbieden bij de opleiding
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Elsa van Bruggen (Regieorganisatie Herziening MBO)
Rini Romme (MBO Raad)
Omschrijving: Sinds een jaar zijn alle studenten die ingeschreven staan op herziene kwalificaties verplicht om keuzedelen te volgen. Maar hoe zit het met alle regels rondom keuzedelen? En welke ruimte heb je? Bijvoorbeeld als het gaat om de onderwijstijd en keuzedeelverplichting. Sommige mensen weten de ins and outs van de keuzedelen, maar dat geldt niet voor iedereen. Dus heb je het idee dat je meer basiskennis kunt gebruiken, of wil je jouw geheugen weer even opfrissen? Kom dan naar deze interactieve presentatie, we nemen je mee in de basics van keuzedelen en testen jouw kennis.
Dit levert de sessie op: Je loopt de deur uit met basiskennis over de regels en ruimte rondom keuzedelen.

Onderwijsprogramma samenstellen

Titel: Balanceren tussen belangen bij het programmeren van keuzedelen
Thema: Onderwijsprogramma samenstellen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Tineke den Harder (Prinsentuin College / ROC West-Brabant)
Bob Schalken (Prinsentuin College / ROC West-Brabant)
Omschrijving: Als klein groen college binnen een groot ROC heb je te maken met verschillende belangen. Deze belangen hebben invloed op de onderwijsprogrammering van de keuzedelen. In deze presentatie nemen we je mee in welke keuzes wij in de programmering hebben gemaakt, waarom en welke ervaring we tot nu toe hebben opgedaan. Aan de hand van stellingen gaan we in discussie. Zo delen we kennis met elkaar om te komen tot verbeteringen van het onderwijsprogramma.
Dit levert de sessie op: Tijdens deze sessie krijg je inzicht in de complexiteit van het programmeren van keuzedelen op een vast moment in de week en/of het schooljaar. Rekening houdend met de soms conflicterende belangen van de verschillende stakeholders.
Titel: Wat zijn de belangrijkste lessons learned na 1 jaar keuzedelen?
Thema: Onderwijsprogramma samenstellen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Brainstorm
Sprekers: Hendrik Jan Smeding (Noorderpoort)
Omschrijving: Denk jij mee over nuttige tips en handvatten voor de verdere uitvoering van keuzedelen? We zijn één jaar aan de slag met keuzedelen en hebben allemaal eigen ervaring opgedaan. Wij nemen je mee in onze lessons learned, bijvoorbeeld over examinering, BBL en beleidskaders. Vervolgens nodigen we jou uit om in deze brainstorm te delen wat jij hebt geleerd. Zo komen we tot een nuttige verzameling van lessons learned die iedere school kan gebruiken.
Dit levert de sessie op: De brainstorm levert waardevolle tips en handvatten op die iedere school kan gebruiken bij de verdere implementatie en uitvoering van keuzedelen.
Titel: Samenwerken aan onderwijs voor een keuzedeel
Thema: Onderwijsprogramma samenstellen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Gerie Haartman (ROC Midden Nederland)
Jan Joosten (Utrechtzorg)
Omschrijving: Samenwerken in de regio! Mooi, maar hoe doe je dat? In deze presentatie zie je een praktijkvoorbeeld over hoe je dit met het bedrijfsleven, scholen, werkgeversorganisatie en kenniscentra een onderwijs- en examenprogramma kunt samenstellen, voor een keuzedeel dat getest is door studenten. We nemen je mee van idee tot eindproducten, waaronder het beste onderwijsidee 2016: weblectures, de website Sofies Leerreis en Sofies vlogtips.

Dit levert de sessie op: Je krijg inzicht in een praktijkvoorbeeld van samenwerken in de regio. Ook wordt het onderwijsmateriaal voor de keuzedelen Zorg & Technologie en Zorginnovaties & Technologie gedeeld.

Tip: Ga jij naar deze sessie? Dan is de sessie 'Zorgtechnologie als voorbeeld voor het ‘gewoon’ delen van onderwijs’ misschien ook wat voor jou.
Titel: Good practise van conceptueel onderwijsmateriaal
Thema: Onderwijsprogramma samenstellen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Taco Vos (Consortium Beroepsonderwijs)
Edward Straus (ROC Nova College)
Omschrijving: We hebben naast examens ook onderwijsmateriaal ontwikkeld voor de keuzedelen Inspelen op Innovaties voor zowel niveau 2, 3 als 4. We nemen u mee in onze manier van werken, op basis van een didactisch model, in samenwerking met Nova en het bedrijfsleven in hun regio (Techport) en passend binnen iedere mbo-opleiding. Een concept dat voor heel veel keuzedelen goed kan werken!
Dit levert de sessie op: Handvatten om onderwijsmateriaal voor keuzedelen dusdanig te ontwikkelen dat het didactisch is onderbouwd en breed inzetbaar.
Titel: Keuzedelen: Zo kan het ook!
Thema: Onderwijsprogramma samenstellen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Mark Meijering (ROC Rijn IJssel)
Omschrijving: Rijn IJssel werkt met periodes van vijf weken. Het cluster Welzijn heeft besloten om de keuzedelen voor het gehele cluster integraal aan te bieden. Alle cohorten volgen in één 'keuzedelenperiode' alle keuzedelen van dat schooljaar. Hierbij zitten verschillende leerjaren, BOL en BBL, en niveau 3 en 4 bij elkaar. Waar zijn we tegenaan gelopen met deze aanpak? Welke keuzes hebben we gemaakt? Hoe hebben we het keuzeproces vormgegeven? Welke vraagstukken spelen er nog? De antwoorden op deze vragen delen we graag met jou. Ook zijn we erg benieuwd naar jullie feedback!
Dit levert de sessie op: Door een andere benadering van keuzedelen (we zijn de enige in Nederland die het op deze manier doet) geeft de presentatie een alternatieve kijk op het organiseren van keuzedelen.
Titel: Organiseren aanbod keuzedelen, hoeveel keuzevrijheid kan het onderwijsteam aan?
Thema: Onderwijsprogramma samenstellen
Type sessie: Aan de slag
Werkvorm: Debat
Sprekers: Scilla van Cuijlenborg (MBO Raad)
Omschrijving: Scholen zijn nu ruim 1 jaar onderweg met keuzedelen, de eerste ervaringen met het organiseren zijn opgedaan. Wat werkt nu wel, wat werkt juist niet en waarom. Wat kunnen we hiervan leren?
Welke zekerheden bieden standaardisatie (o.a. door inzet configuraties) versus maximale keuzevrijheid en flexibiliteit. Wie bepaalt welke keuze? Weet het team wat het beste is voor de student of is het de student die zelf echt wat te kiezen heeft? Welke zekerheden wil je/moet je inbouwen en verantwoorden? Daar waar configuraties de ideale oplossing leek om keuzedelen te beheersen, blijft het in de praktijk anders uit te pakken, bijvoorbeeld door grote afwezigheid van studenten. Is het organiseren van een flexibel aanbod dan wel het juiste alternatief? Waar heb je/wil je rekening mee (te) houden, als we denken aan roosters, bpv-periodes, verantwoording, regels vanuit de instelling/overheid, wensen vanuit de regio en mogelijkheden tot samenwerking met andere afdelingen/scholen.
Dit levert de sessie op: In deze sessie gaan we actief met elkaar in debat, werken we verschillende scenario's uit, toegepast op uw eigen situatie.
Titel: Uitvoerbaarheid van keuzedelen - Komen tot een agenda
Thema: Onderwijsprogramma samenstellen
Type sessie: Aan de slag
Werkvorm: Brainstorm
Sprekers: Eric Jongepier (Regieorganisatie Herziening MBO)
Omschrijving: Afgelopen jaar zijn er behoorlijk wat ervaringen opgedaan in het werken met keuzedelen. Veel gaat goed, maar er zijn ook nog stevige uitdagingen. In deze sessie gaan we elkaar een stap verder helpen in de uitvoerbaarheid van de keuzedelen. We gaan met elkaar in gesprek om te komen tot een agenda voor de komende periode om de uitvoerbaarheid te verbeteren. Hierbij komen keuzedelen in de breedte aan bod: onderwerpen zoals de examineer- en uitvoerbaarheid van keuzedelen, de naderende slaag-/zak beslissing, keuzedelen bij BBL-opleidingen, de koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties én de rol van docenten bij het werken met keuzedelen. Neem voor deze sessie ook de indrukken mee die je tijdens de conferentie hebt opgedaan.
Dit levert de sessie op: Een agenda voor de komende periode om de uitvoerbaarheid van keuzedelen te verbeteren.

Kiezen voor een keuzedeel

Titel: Keuzedeel: een vak of een ontwikkeling?
Thema: Kiezen voor een keuzedeel
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Huiskamergesprek
Sprekers: Frank Beulen (ROC Leeuwenborgh)
Tinka Pijls (ROC Leeuwenborgh)
Omschrijving: Hoe kijk jij naar keuzedelen? Keuzedelen geven studenten de mogelijkheid hun toekomst in te kleuren. Wij zien een keuzedeel dan ook niet slechts als een vak, maar als een ontwikkeling van de student. De student kan de leerresultaten van het keuzedeel op verschillende manieren verwerven. Door keuzedelen als een ontwikkeling te beschouwen wordt het mogelijk dat studenten gepersonaliseerd de leeruitkomsten kunnen bereiken. Dan is het noodzakelijk het onderwijs ook anders in te richten. Ga jij met ons in gesprek?
Dit levert de sessie op: Je gaat naar huis met voortschrijdend inzicht om anders tegen keuzedelen aan te kijken en deze binnen nauwe kaders te plannen en te organiseren.
Titel: Onderweg met keuzedelen... kom je nogal wat tegen
Thema: Kiezen voor een keuzedeel
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Martijn Bos (Koning Willem I College)
Lidy van Oers (Koning Willem I College)
Ronald Meijerink (Koning Willem I College)
Omschrijving: Een van de uitdagingen bij de introductie van keuzedelen zit in de informatievoorziening. Want wie mag wat kiezen? Waar leg je dat vast? Wanneer is een keuze definitief? Hoe houd je dan de administratie op orde en hoe krijg je overzicht? Allemaal uitdagingen voor het onderwijs en de inrichting van de informatievoorziening (systemen en rapportages). We zijn begonnen met bepalen hoe het nieuwe proces eruit zou kunnen zien en hebben op basis hiervan de informatievoorziening ingericht. Een succes of mislukking? Wie zal het zeggen. Wij hebben veel geleerd en willen deze lessen graag met jou delen.
Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in de aanpak van de inrichting van een complex en nieuw proces waarin iedereen zijn keuzes moet en kan maken om hetzelfde doel te bereiken: meer keuze voor de student!
Titel: Studenten leren kiezen
Thema: Kiezen voor een keuzedeel
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: James Smith (Youngworks)
Conny Hof (ROC Nova College)
Omschrijving: Voor studenten kost het vaak bloed, zweet en tranen om een studie te kiezen, ze zijn blij als het keuzeproces even klaar is. Door de keuzedelen komen mbo-studenten wederom voor keuzes te staan. Aan docenten en studieloopbaanbegeleiders de schone taak ze daarbij te helpen. Naar aanleiding van de keuzedelen is bij het Nova College de wens ontstaan voor een trainingsaanbod voor haar docenten en studieloopbaanbegeleiders, dat focust op het optimaal begeleiden van studenten in het maken van keuzes voor keuzedelen. Youngworks heeft deze training voor het Nova College ontwikkeld. In een interactieve presentatie delen we onze best practices uit deze ervaringsgerichte training, waarbij je als onderwijsprofessional wordt uitgedaagd om de studenten meer te sturen op eigenaarschap en zelfsturing. Ook laten we studenten die we op film geïnterviewd hebben zelf aan het woord over de keuzedelen, hun keuzeproces en de ondersteuning die zij nodig hebben. En als klap op de vuurpijl nemen we een jongerenacteur mee en zullen we een onderdeel uit de training demonstreren.
Dit levert de sessie op: Inkijkje in de kennis en ervaring die is opgedaan over de manier waarop jongeren kiezen (keuzeproces), hoe je hen ondersteunt bij de keuzedelen en daarmee zo goed mogelijk aansluit bij de toekomstverwachting van de student.
Titel: Onderweg met keuzedelen... kom je nogal wat tegen
Thema: Kiezen voor een keuzedeel
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Martijn Bos (Koning Willem I College)
Lidy van Oers (Koning Willem I College)
Ronald Meijerink (Koning Willem I College)
Omschrijving: Een van de uitdagingen bij de introductie van keuzedelen zit in de informatievoorziening. Want wie mag wat kiezen? Waar leg je dat vast? Wanneer is een keuze definitief? Hoe houd je dan de administratie op orde en hoe krijg je overzicht? Allemaal uitdagingen voor het onderwijs en de inrichting van de informatievoorziening (systemen en rapportages). We zijn begonnen met bepalen hoe het nieuwe proces eruit zou kunnen zien en hebben op basis hiervan de informatievoorziening ingericht. Een succes of mislukking? Wie zal het zeggen. Wij hebben veel geleerd en willen deze lessen graag met jou delen.
Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in de aanpak van de inrichting van een complex en nieuw proces waarin iedereen zijn keuzes moet en kan maken om hetzelfde doel te bereiken: meer keuze voor de student!

Lesgeven in keuzedelen

Titel: Lean en creatief: van keuzedeel naar community
Thema: Lesgeven in keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Brainstorm
Sprekers: Joris van de Lindeloof (UNC Plus Delta)
Harry van der Schans (Koning Willem I College)
Jan Klein Hulze (ROC de Leijgraaf)
Omschrijving: Biedt jij (straks) het keuzedeel Lean en creatief aan? Denk met ons mee! In deze sessie gaan we brainstormen over hoe we een samenwerking voor dit keuzedeel kunnen vormgeven. Met die samenwerking willen we antwoord krijgen op vragen zoals: Hoe kunnen we dit keuzedeel verdiepen en verrijken, bijvoorbeeld als het gaat over programmering en examinering? En hoe kunnen we docenten die met dit keuzedeel aan de slag zijn professionaliseren?
Dit levert de sessie op: Je ontvangt informatie en levert input op hoe we een platform kunnen vormgeven dat optimaal functioneert. Met het perspectief daar actief in te participeren.
Titel: Organisatie en uitvoering van keuzedelen Ondernemerschap in de praktijk!
Thema: Lesgeven in keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Jan Ferwerda (ROC Horizon College)
Henk-Paul Hegeman (ROC A12)
Omschrijving: Hoe implementeer jij de keuzedelen ondernemerschap in de opleiding? Dat kan op allerlei manieren. Vanuit verschillende scholen nemen wij je mee in onze visie en ervaring. Tijdens deze presentatie komen onderwerpen zoals praktijkvoorbeelden vanuit onze eigen organisaties, inhoud, methodes, jaarprogramma, examens, docent, student en maatwerk ondersteuning bij opleidingen aan bod.
Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in praktijkvoorbeelden voor de organisatie en uitvoering van de keuzedelen ondernemerschap.
Titel: Samen vormgeven van een keuzedeel: 12 ROC’s, Nationale Politie en Politieacademie
Thema: Lesgeven in keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Ruud Lauffer (Landelijk Platform Keuzedeel HTV-P)
Jean Paul Jager (Politieacademie)
Patrick Vayssier (Nationale Politie)
Omschrijving: Tijdens deze presentatie nemen we je mee in een unieke samenwerking voor het keuzedeel Politie. 12 scholen werken samen met de MBO Raad, de Nationale Politie én de Politieacademie bij de ontwikkeling van het keuzedeel voor de opleiding Handhaver, Toezicht en Veiligheid.
Dit levert de sessie op: Je krijg inzicht in hoe de samenwerking is ontstaan en wat dit aan producten heeft opgeleverd.
Titel: Samenwerken in de ontwikkeling en uitvoering van het keuzedeel Voorbereiding hbo
Thema: Lesgeven in keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Rob Doorleijers (Fontys Hogeschool)
Omschrijving: De hogescholen en mbo-scholen in Brabant, Limburg en Zeeland hebben de handen ineen geslagen. Zij werken samen aan een verbeterde doorstroom van mbo naar hbo. In deze regio is de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt om het (sectorspecifieke) curriculum van het keuzedeel Voorbereiding HBO vorm te geven. Daarnaast is de examinering uitgewerkt en geborgd. Inmiddels staan we in de startblokken om met onze studenten aan de slag te gaan. Tijdens deze presentatie nemen we je mee in onze aanpak, de huidige stand van zaken en delen we onze producten.

Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in de wijze waarop in zuid Nederland inhoud wordt gegeven aan het onderwijs en examinering van het keuzedeel Voorbereiding hbo. De producten worden gedeeld en je kunt aansluiten bij de aanpak.

Tip: Ga jij naar deze sessie? Dan is de sessie ‘Portfolio als examen bij keuzedeel Voorbereiding hbo’ misschien ook wat voor jou.

Titel: Praktijkgestuurd leren in het mbo en keuzedelen
Thema: Lesgeven in keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Huiskamergesprek
Sprekers: Albert van der Meulen (Friesland College)
Jan Deutekom (Friesland College)
Omschrijving: Wil je deelnemen aan een dialoog over het algehele speelveld van praktijkgestuurd leren in het mbo, wat de kracht ervan is en wat binnen het Friesland College het afgesproken speelveld is? Wil je tevens in dialoog gaan over het (beter) intrinsiek motiveren van (mbo-) studenten, waarbij binnen het Friesland College de FC-Sprint² methodiek/aanpak wordt ingezet, kom dan naar dit huiskamergesprek.
Binnen dit huiskamergesprek oefen je ook met (FC-Sprint²) opdrachten die appelleren aan 1. Extrinsieke motivatie en aan intrinsieke motivatie; 2. Je moet iets DOEN, versus je moet iets KUNNEN.
Dit levert de sessie op: 1. Inzicht krijgen, dat LEREN, vanuit de missie van het Friesland college, begint in de praktijk, zelfs als cruciaal startpunt wordt gezien voor LEREN. 2. Inspiratie krijgen voor wat betreft het intrinsiek motiveren van studenten en hoe doe je dat?
Titel: Zorgtechnologie als voorbeeld voor het ‘gewoon’ delen van onderwijs
Thema: Lesgeven in keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Quiz
Sprekers: Jolanda van Til (Deltion College)
Anja Waninge (ROC Landstede)
Omschrijving: In onze workshop word je geprikkeld om na te denken over de wijze waarop je de keuzedelen zorgtechnologie kunt programmeren. We denken samen na over: wat past bij de visie van de school? Welke roostermogelijkheden heb je? En hoe flexibel wil je zijn? Dit geeft de kaders om het onderwijs voor de keuzedelen in te richten. Vervolgens lopen we een website door met allerlei lesactiviteiten die je op je eigen school kunt inzetten. Deze site is het resultaat van een samenwerking van het Zorgtrainingscentrum en o.a. onderwijsinstellingen om docenten te faciliteren onderwijs te ontwikkelen voor keuzedelen zorgtechnologie. Onze droom? Onze site delen met anderen en samen de databank nog meer compleet maken! Gewoon, omdat we het ook samen kunnen!


Dit levert de sessie op: De deelnemers krijgen handvatten aangereikt om zelf onderwijs te ontwikkelen gericht op zorgtechnologie en maken kennis met een website waar ze lesactiviteiten vandaan kunnen halen voor hun eigen school.

Tip: Ga jij naar deze sessie? Dan is de sessie ‘Samenwerken aan onderwijs voor een keuzedeel’ misschien ook wat voor jou.
Titel: Organisatie en uitvoering van keuzedelen Ondernemerschap in de praktijk!
Thema: Lesgeven in keuzedelen
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Jan Ferwerda (ROC Horizon College)
Henk-Paul Hegeman (ROC A12)
Omschrijving: Hoe implementeer jij de keuzedelen ondernemerschap in de opleiding? Dat kan op allerlei manieren. Vanuit verschillende scholen nemen wij je mee in onze visie en ervaring. Tijdens deze presentatie komen onderwerpen zoals praktijkvoorbeelden vanuit onze eigen organisaties, inhoud, methodes, jaarprogramma, examens, docent, student en maatwerk ondersteuning bij opleidingen aan bod.
Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in praktijkvoorbeelden voor de organisatie en uitvoering van de keuzedelen ondernemerschap.

Uitvoeren van examens en komen tot een diploma

Titel: Stap voor stap naar examens voor keuzedelen
Thema: Uitvoeren van examens en komen tot een diploma
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Adviesgesprek
Sprekers: Leontine Derks (Stichting Praktijkleren)
Annette Thijs (Deltion College)
Omschrijving: Wil jij tips voor het ontwikkelen van examens voor keuzedelen? In dit adviesgesprek krijg jij aan de hand van een stappenplan (o.a. MBO Raad en btg ZDV) concrete handvatten over hoe je dit gestructureerd aan kunt pakken en krijg je inzicht in wat de valkuilen zijn. Je ontvangt tips over hoe je komt tot een inhoudelijke interpretatie van keuzedelen, hoe je een geschikte examenvorm kiest en komt tot een examenplan en -matrijs. Dit alles aan de hand van een praktijkvoorbeeld: examens voor de keuzedelen Duits A2 en B1, waar ontwikkelaars van Deltion College en Landstede aan hebben meegewerkt.
Dit levert de sessie op: Na deelname aan het gesprek heb je een concreet stappenplan in handen, waarmee je direct kunt starten met het ontwikkelen van examens voor de keuzedelen.
Titel: Eén examenproduct voor 16 ROC brede keuzedelen
Thema: Uitvoeren van examens en komen tot een diploma
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Marina Oomen (ROC West-Brabant)
Connie Konings (ROC West-Brabant)
Omschrijving: ROC West-Brabant biedt 16 ROC brede keuzedelen aan. Eén van de kaders is dat voor deze keuzedelen één examen wordt ingezet. Tijdens deze presentatie blikken zij terug op hun ervaring. Ze nemen je mee in de uitdagingen en verrassingen waar je voor komt te staan bij bijvoorbeeld inkoop van het examens en de organisatie tussen scholen. Vervolgens ga je samen in gesprek om tips en tops te verzamelen.
Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in een ervaring uit de praktijk en gaat naar huis met bruikbare tips en tops.
Titel: Portfolio als examen bij keuzedeel Voorbereiding hbo
Thema: Uitvoeren van examens en komen tot een diploma
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Adviesgesprek
Sprekers: Frank Beulen (ROC Leeuwenborgh)
Inge Broekmans- van de Veerdonk (Summa College)
Omschrijving: Wil jij meer weten over het portfolio als examenvorm? Vanwege het ontwikkelingsgerichte karakter van het keuzedeel Voorbereiding hbo hebben wij voor het portfolio gekozen. Daaraan gekoppeld vindt een criterium gericht interview (cgi) plaats. Om het beoordelingsproces en de kwaliteitscriteria te borgen is de examinering uitgewerkt in de vorm van rubrics, per werkproces incl. cesuur. Ook de visie en de verantwoording die aan deze examenvorm gekoppeld zijn zijn uitgewerkt. In het samenwerkingsverband van de 13 mbo- en 6 hbo scholen hebben alle examencommissies feedback gegeven, om gezamenlijk tot een verantwoord examenproduct te komen.

Dit levert de sessie op: Je krijgt voortschrijdend inzicht in de examenvorm portfolio aan de hand van rubrics, en de visie en de verantwoording die aan deze examenvorm verbonden zijn.

Tip: Ga jij naar deze sessie? Dan is de sessie ‘Samenwerken in de ontwikkeling en uitvoering van het keuzedeel Voorbereiding hbo’ misschien ook wat voor jou.
Titel: Examinering van keuzedelen; een uitdaging!
Thema: Uitvoeren van examens en komen tot een diploma
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: World café
Sprekers: Coby Willems (Prove2Move)
Alice van Ingen (Prove2Move)
Omschrijving: Bij het ontwikkelen van de examinering van keuzedelen komen we verschillende uitdagingen tegen. Hoe we deze uitdagingen aangaan lichten we aan de hand van voorbeelden toe. Daarna zullen we in groepen de uitdagingen en mogelijke oplossingen met elkaar verkennen. Op zoek naar goede en creatieve oplossingen!
Dit levert de sessie op: Examinering is een belangrijk onderdeel bij de keuzedelen. Als examenleverancier hebben we ondertussen veel expertise opgedaan bij het ontwikkelen van examens bij keuzedelen en hebben we gemerkt dat dit nog veel vragen oproept. We hopen gezamenlijk deskundiger te worden.
Titel: In de spagaat: examenvorm versus uitvoerbaarheid
Thema: Uitvoeren van examens en komen tot een diploma
Type sessie: Aan de slag
Werkvorm: Brainstorm
Sprekers: Jorien Doets (Examenservices)
Walther Bonnier (ROC Mondriaan)
Omschrijving: “Dit keuzedeel hadden we nóóit in ons aanbod opgenomen als we het examen van tevoren hadden kunnen inzien!” Herken jij deze uitspraak? Dan is deze brainstorm wat voor jou. De eisen aan een examen bij een keuzedeel en een kwalificatie zijn gelijk: de essentie moet worden geëxamineerd. Maar deze eis blijkt vaak te wringen met het feit dat een school voor een keuzedeel maar een beperkt aantal uren en budget beschikbaar heeft. Wij merken dat ook. De spagaat waarin wij ons gezamenlijk bevinden is: het examen moet recht doen aan de essentie van het keuzedeel, maar de uitvoering ervan mag eigenlijk geen tijd en geld kosten.

In deze brainstorm willen we graag samen met jou nadenken over de vraag wat er nodig zou zijn om uit deze spagaat te komen.
Kunnen wij dit als examenstichtingen en scholen zelf oplossen? En zo ja, hoe? Of hebben we toch de hulp van de overheid nodig? Welke suggesties zouden we een instantie als de Onderwijsinspectie, SBB of het ministerie in dat geval willen doen?
Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in de manier waarop examens voor keuzedelen worden ontwikkeld en waarom dat zo gebeurt. We wisselen ideeën uit over hoe het anders zou kunnen, zowel bij examenleveranciers en scholen als in bijvoorbeeld de keuzedeeldossiers.
Titel: In de spagaat: examenvorm versus uitvoerbaarheid
Thema: Uitvoeren van examens en komen tot een diploma
Type sessie: Aan de slag
Werkvorm: Brainstorm
Sprekers: Jorien Doets (Examenservices)
Walther Bonnier (ROC Mondriaan)
Omschrijving: “Dit keuzedeel hadden we nóóit in ons aanbod opgenomen als we het examen van tevoren hadden kunnen inzien!” Herken jij deze uitspraak? Dan is deze brainstorm wat voor jou. De eisen aan een examen bij een keuzedeel en een kwalificatie zijn gelijk: de essentie moet worden geëxamineerd. Maar deze eis blijkt vaak te wringen met het feit dat een school voor een keuzedeel maar een beperkt aantal uren en budget beschikbaar heeft. Wij merken dat ook. De spagaat waarin wij ons gezamenlijk bevinden is: het examen moet recht doen aan de essentie van het keuzedeel, maar de uitvoering ervan mag eigenlijk geen tijd en geld kosten.

In deze brainstorm willen we graag samen met jou nadenken over de vraag wat er nodig zou zijn om uit deze spagaat te komen.
Kunnen wij dit als examenstichtingen en scholen zelf oplossen? En zo ja, hoe? Of hebben we toch de hulp van de overheid nodig? Welke suggesties zouden we een instantie als de Onderwijsinspectie, SBB of het ministerie in dat geval willen doen?
Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in de manier waarop examens voor keuzedelen worden ontwikkeld en waarom dat zo gebeurt. We wisselen ideeën uit over hoe het anders zou kunnen, zowel bij examenleveranciers en scholen als in bijvoorbeeld de keuzedeeldossiers.

Anders

Titel: Vooruitblik op keuzedelen
Thema:
Type sessie: Vooruit kijken
Werkvorm: Brainstorm
Sprekers: Eric Jongepier (Regieorganisatie Herziening MBO)
Omschrijving: De naderende slaag-/zak beslissing, de koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties, keuzedelen bij BBL-opleidingen, verdere flexibilisering, certificaten, examinering, actualiseren aanbod, en rol van docenten in het werken met keuzedelen. Dit zijn allemaal onderwerpen die in de toekomst (in meerdere mate) zullen spelen. Wat zie jij daarbij gebeuren? En waar kan al een perspectief op geschetst worden? Regieorganisatie Herziening MBO neemt je mee.
Dit levert de sessie op: Een toekomstperspectief op het werken met keuzedelen.
Titel: Vragen over keuzedelen? Loop even binnen
Thema:
Type sessie: Kennis delen
Werkvorm: Adviesgesprek
Sprekers: Rini Romme (MBO Raad)
Omschrijving: Heb jij tijdens de dag allerlei nieuwe informatie gekregen, maar blijven er alsnog wat vragen hangen rondom keuzedelen? Loop dan binnen. In de laatste ronde kun je je opgedane kennis even dubbel checken of vragen stellen over onderwerpen rondom keuzedelen waar je nog geen antwoord op hebt.
Dit levert de sessie op: Helderheid over vragen die spelen rondom keuzedelen.
Titel: In gesprek met OCW
Thema:
Type sessie:
Werkvorm: Huiskamergesprek
Sprekers: Frederiek Mulder (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Eric Jongepier (Regieorganisatie Herziening MBO)
Omschrijving: Heb jij nog vragen over keuzedelen die een relatie hebben met de wet- en regelgeving? Wil jij weten hoe het nu zit met de slaag-/zakbeslissing? Ervaar je uitdagingen in de uitvoering van keuzedelen die je graag met OCW wilt delen? Aanpassingen van onderwijsovereenkomsten en het opstellen van nieuwe praktijkovereenkomsten voor keuzedelen bijvoorbeeld. En wat zijn de toekomstplannen van OCW met de certificaten bij de keuzedelen? Moeten we niet stoppen met de koppeling tussen kwalificaties en keuzedelen?

Tijdens deze sessie komen al deze onderwerpen op tafel. Op een laagdrempelige en kleinschalige manier kunnen we samen in gesprek over de aandachtspunten die jij ziet of ideeën die je hebt.


Dit levert de sessie op: Kort lijntje om aandachtspunten of ideeën over keuzedelen met OCW te delen.